Baker Tilly TPA

Doprava a logistika

Doprava a logistikaV oblasti dopravy a logistiky je úspěch založen nejen na kvalitě, ale i na rychlosti. Právě tento faktor je pro tento obor charakteristický. Toto odvětví neustále čelí novým výzvám, ať už v důsledku stále většího celosvětového propojení a konstantního rozvoje infrastruktury především v rozvinutých zemích, anebo tlaku zákazníků na stále se zkracující dobu dodání zboží.

Pro další rozvoj společností v tomto oboru jsou potřebná individuální řešení. Pro udržení tržní pozice na národní i mezinárodní úrovni je nezbytná vyšší orientace na potřeby zákazníků a další rozvoj dopravních a logistických procesů.

TPA má dlouhodobé zkušenosti s poradenstvím v této oblasti. Pomůžeme Vám vyzdvihnout Vaše přednosti a zvládnout výzvy, které s sebou přináší neustále se měnící tržní prostředí.